Flex C-ment Teknik Şartname

YÜZEY HAZIRLAMA VE UYGULAMA GENEL ŞARTLARI

“Flex-c-Ment” kaplama sistemi uygulanacak olan yüzeylere aşağıda belirtilen ön hazırlık metotları uygulanmalıdır;

- Uygulama yüzeyinde ki tüm boya, kir, yağ (biyolojik yada suni), toz kalıntıları tamamen temizlenmelidir.

- Uygulama yüzeyinde ki hareketli parçalar onarılmalı/temizlenmelidir.

- Uygulama yüzeyinde ki çatlaklar onarılmalı, tekrar oluşumlarını engellemek için sebepleri tesbit edilip önlemleri alınmalıdır.

- Uygulama yüzeyi, uygulama başlamadan mümkünse 12 saat önce ve uygulamadan yaklaşık 1 saat önce 2. defa olmak üzere sulanarak suya doygunluğu sağlanmalıdır.

- Uygulama yüzeyinin nemli olması fakat su gölcüklerinden temizlenmiş olması gerekmektedir.

- Daha detaylı bilgi ve diğer uygulama öncesi/uygulama süresince alınması gereken tedbirler ile ilgili olarak gerekirse Eğitim Kitapçığına yada üretici firmadan teknik destek alınmak üzere başvurulması gerekmektedir.

- Flex C Ment taş desenli kaplama sistemi Sertifikalı Uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır.

- Primer 100 yüzey astarı ile tüm uygulama yüzeyi astarlanmalıdır

- Duvar uygulamalarda sistem 2 kat olmak üzere; 1.kat yaklaşık 2-3 mm kalınlılığında ve taraklı mala ile çizilerek, 2.kat en az 12 saat sonrasında, 1.kat uygulama tekrar Primer 100 ile astarlandıktan sonra, istenilen taş modellemesine göre 0-6 cm – 2 cm kalınlığında olmak üzere uygulanır.

- Uygulama sırasında ve stok halinde likit ürünler için (özellikle Primer 100, vernikler ve Modifier 300) ortam sıcaklığı +5C0altında olmaması gerekmektedir.

- Uygulama esnasında çok sıcak, rüzgarlı ve direk güneş ısınımına maruz kalınması veya çok soğuk ve don yaratan hava koşulları ile ilgili olarak üreticinin tavsiyeleri dikkate alınmalı ve Eğitim Kitapçığında yer alan koruyucu önlemler uygulanmalıdır.

- Uygulama yapılan yüzey (duvar veya zemin) uygulamanın yapıldığı ilk 12 saat sonrasından başlamak üzere en az 3 gün boyunca sabah ve akşam saatlerinde günde 2 defa olmak üzere su ile kürlenmelidir. Hava koşullarının çok yüksek sıcaklıklarda olması ve/veya direk güneş ısınımının yoğun olduğu alanlarda koruyucu önlemler (tente kurulması, yüzeyin ıslak hasır veya çuhalarla korunarak nemli kalmasının sağlanması gibi) alınarak uygulama sürdürülmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM KURALLARI

Su ile temizlemeye uygundur. Temizlik için deterjan, ağartıcılar ve aşındırıcı ürünler/aletler kullanılmamalıdır.

İlk kür süresi dolmadan üzerine (uygulamadan sonra ilk 12 saat) su ya da başka kimyasalların gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.